04. Sukiennice / Cloth Hall

Sejny większość swoich murowanych zabytków z przełomu XVIII/XIX wieku zawdzięczają Dominikanom. Zakonnicy aby przyciągnąć do miasta nowych handlarzy i rzemieślników wybudowali w centrum miasta okazałe sukiennice – kramy targowe. Odtąd handel mógł odbywać się już nie tylko na jarmarkach i targach.

Większość kramów była żydowska – sprzedawano tam śledzie po 10 groszy, artykuły bławatne, a w jednym ze sklepików pani Cybulska sprzedawała swoje słynne sejneńskie sękacze. To była pierwsza w Sejnach cukiernia, a sękacz po dziś dzień jest symbolem Sejneńszczyzny.

Budowla została spalona w 1943 roku przez wojsko niemieckie.

| English translation – work in progress |